B-klass

Klassiska fina rum med god standard i byggnader som Bondeska huset och Lilla Societetshuset.