Sofia Magdalena

Sofia Magdalena ligger i huset Gustav III:s paviljong. I lokalen finns projektor och karmstolar.  I huset finns även en rymlig foajé och kapprum samt lokalerna ”Gustav III”, ”Sprengtporten” och ”Toll”.

Skolsittning 30 personer
U-bord 20 personer

HISTORIA

Huset byggdes 1996 och är uppkallat efter Kung Gustav III som redan som barn besökte Loka Brunn. Han kom i sällskap med sin far Kung Adolf Fredrik 1761 och 1762. Konungen lade grund för Loka Brunns kryddträdgård och som vuxen ägde han det hus som idag heter ”Kungsbyggnaden”.

Sofia Magdalena-4