Konferens med HLR

Passa på att utbilda personalen i att rädda liv under konferensen! Vi genomför HLR-utbildning enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer.

Kursen inleds med grundläggande HLR där vi lär oss att:
–          Kontrollera medvetande/andning
–          Göra inblåsningar
–          Göra hjärtkompressioner

Därefter bygger vi på med att implementera Hjärtstataren i vårt arbetsätt:
–          Vi lär oss hur den fungerar
–          Vad gör en hjärtstartare
–          Hur använder vi den i vårt HLR-arbete

Avslutningsvis går vi igenom luftvägsstopp:
–          Hur identifierar vi luftvägsstopp
–          Hur agerar vi vid ett luftvägstopp.

Varje år sker ca 10 000 hjärtstopp i Sverige, ca 550 överlever. Med god kunskapsspridning kring HLR och hjärtstartare kan vi med enkelhel rädda ca 1200 personer varje år.  


 

Pris

Startkostnad 1500 kr
Pris per person 400 kr
Priserna presenteras exkl. moms.