Gustav III

Gustav III ligger i huset Gustav III:s paviljong. I lokalen finns projektor med ljudsystem samt tillhörande mikrofon och mygga.

I huset finns även en rymlig foajé och kapprum samt lokalerna ”Sofia Magdalena”, ”Sprengtporten” och ”Toll” .

Skolsittning 90 personer
U-bord 36 personer

Historia

Huset byggdes 1996 och är uppkallat efter Kung Gustav III som redan som barn besökte Loka Brunn. Han kom i sällskap med sin far Kung Adolf Fredrik 1761 och 1762. Konungen lade grund för Loka Brunns kryddträdgård och som vuxen ägde han det hus som idag heter ”Kungsbyggnaden”.

Gustav III-2