Värdegrund

Vi på Loka Brunn arbetar aktivt med vår värdegrund och tycker att det är viktigt att vara med och bidra till en bättre värld. Vi har engagemang hos bl.a. BRIS och Cancerfonden, samt att vi borrat två vattenbrunnar i Tanzania.

Den 20 augusti 2013 invigde Drottning Silvia vår Önskebrunn. Här kan du som gäst tillsammans med Loka Brunn vara med och bidra till World Childhood Foundations arbete för barns rätt till en barndom.

LOKAS VATTENBRUNNAR

Under 2011 borrade vi två vattenbrunnar i byn Mawanya i Tanzania, som gav tillgänglighet till rent vatten för alla byns invånare. Brunnarna gav möjlighet till vattenstationer vid byns skola, kyrka och sjukhus vilket bidrog till att invånarna inte behövde gå flera mil om dagen för att hämta vatten. Svåra sjukdomar och dödligheten pga. orent vatten har minskat i och med de nya brunnarna.

Cancerfonden

Under oktober månad är vi med och stöttar Cancerfonden och kampanjen – Rosa bandet 2018.

DROTTNINGENS ÖNSKEBRUNN

Den 20 augusti 2013 invigde Drottning Silvia vår Önskebrunn. Här kan du som gäst tillsammans med Loka Brunn vara med och bidra till World Childhood Foundations arbete för barns rätt till en barndom.

Tack för ditt bidrag!
Familjen Spendrup