Bikupor

Under våren landade våra bikupor med tillhörande Buckfastbin hos oss. Dessa trevlig små individer har under sommaren producerat drygt 30 kg honung till oss. Under vintern står arbetsbina kvar på Loka Brunn och under denna period är deras uppgift att hålla drottningen varm.

Här kommer lite intressant fakta om våra Buckfastbin;
Bisamhället producerar i genomsnitt 30-40 kg honung varje år beroende på vädret, landskap, blomtillgång med mera. Bina besöker ungefär 4 miljoner blommor för att producera 1 kg honung. Det innebär att de flyger ca 80 000 km för att kunna samla ihop nektar till 1 kg honung.

Bisamhället är matriarkaliskt; nästan alla invånare är honor, så kallade arbetsbin. Samhället har bara en drottning som har en enda uppgift att lägga ägg. Det sägs att varje dygn lägger hon motsvarigheten till hennes egen kroppsvikt i ägg, det vill säga ungefär 2 000 ägg per dygn.