Konserter i Loka brunnskyrka 2020

I samarbete med Strenge & Wingren AB kommer vi att arrangera konserter med följande artister:

 

Good Harvest,  Louise Hoffsten,  Uno Svenningsson,   Rickard Söderberg.

Mer information om biljetter, paket osv. kommer under Mars Månad.